چت روم , , , , راز چت روم | باران چت ققنوس چتروم الکسا چت ناز جت گلین چت روم فارسی ایرانی

عطار، آموزگار عرفان فارسی است

شهرکرد – ایرنا – پهنه گسترده ادب پارسی بزرگان زیادی را در دامان خود پرورده است که در میان این سخن سرایان عطار نیشابوری از شاعران بلند آوازه و نام آور ایران و آموزگار عرفان فارسی است.

همه بیمارستان های کشور امسال به دستگاه بی خطرساز زباله مجهز می شوند

تهران – ایرنا – رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: اقدامات جدی برای مجهز کردن بیمارستان های باقیمانده به دستگاه بی خطرساز زباله آغاز شده و امیدواریم تا پایان سال همه بیمارستان های کشور به این دستگاه ها مجهز باشند.

سرخو: عزل و نصب مدیران شهرداری تهران باید منطبق با دستورالعمل و ضابطه مند باشد

تهران – ایرنا – عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تغییرات انجام شده در معاونت های مختلف شهرداری تهران گفت: شهردار تهران باید جابجایی مدیران شهری را بصورت ضابطه مند و بر اساس دستورالعمل انتصابات و چارچوب قانونی انجام دهد.

باران چت ققنوس چتروم الکسا چت ناز جت گلین چت روم فارسی ایرانی