تدوین راهنمای تمرینی برای "زنان باردار و کودکان"

به گزارش ایسنا، این طرح باهدف تدوین یک محتوای آموزشی برای فعالیت بدنی و تمرین کودکان و زنان باردار تدوین شده است که می‌تواند موجب توسعه و دسترسی ورزش برای این دو قشر مهم جامعه باشد.

تدوین خطوط راهنمای برنامه تمرینی و اصلاحی برای کودکان دارای ناهنجاری‌های کف پا توسط دکتر علی شریف نژاد اجرا می‌شود که هم برنامه‌های تمرینی دارد و هم حرکات اصلاحی. تدوین خطوط راهنمای برنامه تمرینی برای دوران بارداری و پس از زایمان توسط دکتر معصومه هلالی زاده تدوین می‌شود، خطوط تمرینی و فعالیت بدنی برای کودکان 10 تا 18 ساله با رویکرد فعالیت بدنی و کنترل چاقی توسط دکتر هادی روحانی در حال تدوین است، خطوط راهنمای برنامه تمرینی برای کودکان با نیازهای ویژه یعنی افراد کم‌توان توسط دکتر علی کاشی انجام می‌شود، خطوط راهنمای حرکات اصلاحی برای کودکان توسط دکتر حامد عباسی صورت می‌گیرد و خطوط راهنمای برنامه تمرینی برای کودکان زیر 10 سال توسط دکتر امین غلامی انجام می‌شود.

بازه زمانی در نظر گرفته‌شده برای طرح مورد نظر ۲ ماه است که بخش زیادی از این طرح انجام‌شده و مراحل پایانی آن در حال انجام است.

در این طرح تعداد شش نفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه تربیت‌بدنی مشارکت دارند که هرکدام روی بخش خاصی از آن مشغول فعالیت هستند و برنامه‌های تمرینی و اصلاحی برای کودکان در رده‌های سنی مختلف پس از شناسایی کودکان سالم و کم‌توان و کودکان دارای ناهنجاری‌های وضعیتی و همچنین کودکانی که کف پای صاف دارند ارائه می‌شود.

انتهای پیام