آدم ربایانی که برای آزادی پسر17ساله 30 میلیارد تومان پول طلب کردند، فقط چند ساعت دوام آوردند!

ایران نوشت:چند روز قبل مرد جوانی هراسان با پلیس تماس گرفت و از ربوده شدن پسر 17 ساله‌اش خبر داد