آزادراه مشهد ـ باغچه روز سه‌شنبه ‌مسدود می‌شود

مدیر‌کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت:آزاد راه مشهد-باغچه(ملک آباد) فردا سه شنبه 25 مرداد ماه از ساعت 5تا 7صبح به دلیل انجام عملیات انفجار در حاشیه جاده برای تخریب یک تپه سنگی مسدود می‌شود.