آغاز جنگ در ایتالیا؛ پای مورینیو در میان است!

ژوزه مورینیو و مائوریتزیو ساری، سرمربیان رم و لاتزیو جنگ لفظی را از همین ابتدای فصل آغاز کرده‌اند.