آقای خیابانی! این یک دروغ بزرگ است

خبرورزشی نوشت: دختر مرحوم دهداری اعتقاد دارد فیلم مستندی که جواد خیابانی سازنده آن بود در مورد باشگاه شاهین درست نیست.