آلمان به هدف پر کردن 75 درصد از ذخایر گاز خود رسید

آلمان اعلام کرد تاسیسات ذخیره‌سازی گاز آن چند هفته قبل‌از موعد مقرر در جمعه هفته گذشته بیش از 75 درصد پر شده‌اند.