آمادگی فرودگاه نجف اشرف برای استقبال از زائران اربعین/ افزایش پروازها به بیش از 200 پرواز در روز

مقامات فرودگاهی نجف از تدارکات به عمل آمده در آستانه اربعین برای استقبال از زائران حسینی خبر دادند.