آمادگی وزارت امور خارجه برای تسهیل گری در مسیر صادرات البرز

البرز- معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه از آمادگی این وزارتخانه برای تسهیل گری در مسیر صادرات استان البرز خبر داد.