آمریکا معافیت از تحریم های هسته ای ایران را تمدید کرد

وزارت خارجه آمریکا از تمدید معافیت از تحریم ها در رابطه با همکاری های بین المللی در بخش هسته ای با ایران خبر داد.