آنچلوتی: با اشتباه‌مان کار را برای خودمان سخت کردیم/ آینده آسنسیو؟ باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد

سرمربی رئال مادرید به برتری سخت تیمش مقابل آلمریای تازه صعود کرده به لالیگا واکنش نشان داد.