آیا ترامپ آمریکا را به جنگ داخلی می کشاند؟ / تبعات جنجال جدید ترامپ

یورش اف بی آی به عمارت ترامپ و تحقیقات درباره نقض قانون جاسوسی از سوی وی، آتش زیر خاکستر دعواهای حزبی که می تواند به جنگ داخلی در این کشور منجر شود را بار دیگر شعله ور کرده است.