ائمه جمعه به عنوان رئیس قرارگاه‌ها فرهنگی نقش‌آفرین باشند

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان اصفهان با بیان اینکه ائمه جمعه به عنوان رئیس قرارگاه‌ها فرهنگی نقش‌آفرین باشند، گفت: دشمن سعی در جلوه دادن ناکارآمدی نظام را دارد.