اتیوپی بهره برداری از دومین توربین در سد النهضه را آغاز کرد

تلویزیون دولتی اتیوپی رویدادی را با حضور آبی احمد علی نخست وزیر این کشور پخش کرد که طی آن از دومین توربین در سد النهضه بهره برداری و آغاز تولید برق اعلام شد.