اجساد مجهول دلیل نبود ظرفیت در سردخانه گلزاری شهدای شوش است

شوش- عضو شورای شهر شوش گفت: با خاکسپاری اجساد مجهول‌الهویه تعداد زیادی از کابین‌های سردخانه این شهر خالی شده و مشکلی در نگه‌داری دیگر متوفیان وجود نخواهد داشت.