احتمال حصول توافق ظرف هفته آینده/ اصلاحات اروپایی ها در متن روی میز

نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان های بین المللی در وین گفت که هماهنگ کنندگان اتحادیه اروپا اصلاحات متعددی را در متنی که اکنون روی میز است، انجام داده اند.