احداث تصفیه‌خانه آب هزار متر مکعبی برای آبیاری فضای سبز در منطقه 13

شهردار منطقه 13 از طراحی و احداث تصفیه‌خانه آب کانال منوچهری برای آبیاری فضای سبز با ظرفیت هزار متر مکعب توسط اداره محیط زیست منطقه خبر داد.