احداث مسکن خبرنگاران و ایجاد دفتر برای رسانه‌ها با جدیت پیگیری می‌شود

استاندار اردبیل گفت: ارائه پیشنهادات خانه مطبوعات و رسانه‌ها برای تعیین زمین با هدف احداث خانه مطبوعات و رسانه و ارائه امکان ایجاد دفتر برای رسانه‌ها نیز از اهم مواردی است که در دستور کار قرار گرفته و به استانداری ارائه خواهد شد.