احکام جدید آجورلو در باشگاه استقلال

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران افراد جدیدی را در پست های مختلف این مجموعه منصوب کرد.