ادعای جدید زن متهم/ من قاتل نیستم

سال گذشته مأموران پلیس تهران از مرگ مشکوک مهندسی ۳۸ ساله به نام پویان در خانه‌اش در غرب تهران باخبر و راهی محل شدند. وقتی مأموران در محل حاضر شدند، شواهد اولیه نشان می‌داد مرد جوان با ضربات چاقو کشته شده‌است و همسر او نیز زخمی و راهی بیمارستان شده‌است.

با انتقال جسد به پزشکی قانونی، تحقیقات در این زمینه آغاز شد و همسر ۳۰ ساله مقتول به نام مینا بعد از بهبودی مورد تحقیق قرار گرفت. او در اظهاراتش گفت: «من و شوهرم با هم اختلاف داشتیم و چند بار با هم درگیر شده بودیم. شب حادثه بار دیگر کار به درگیری کشید و در آن درگیری او دست به چاقو شد و چند ضربه به من زد. فکر می‌کرد مرا کشته است. این شد که خودزنی کرد و خودش را کشت.»

با ثبت این اظهارات، خانواده پویان مدعی شدند عروس‌شان دروغ می‌گوید و خودش قاتل است. با این ادعا آن زن بار دیگر مورد تحقیق قرار گرفت و این‌بار به پلیس گفت: «شوهرم سال‌ها از مشکلات روحی و روانی رنج می‌برد و توهم داشت، به همین‌خاطر همیشه با هم اختلاف و درگیری داشتیم.

او مهندس شیمی بود و فرمول‌های شیمی را با هم ترکیب و مواد جدیدی درست می‌کرد. آخرین بار فرمول جدیدی کشف کرده‌بود و از من می‌خواست فرمول شیمیایی را به رئیس‌مان بفروشم و پول بگیرم ولی من قبول نکردم.»

متهم درباره شب حادثه گفت: «به تازگی صاحب یک دختر به نام باران شده‌بودیم و فکر می‌کردم قدم او باعث می‌شود شوهرم آرامش بگیرد، اما بدخلقی‌های شوهرم بدتر شده‌بود. شب حادثه، داشتم به بچه آب می‌دادم که شوهرم اعتراض کرد و گفت باید قبل از دخترمان لیوان آب را برای او ببرم. گفتم کمی صبر کن تا باران آب بخورد، اما او عصبانی شد و شروع به داد و فریاد کرد.

سپس گفت همیشه دخترم را به او ترجیح می‌دهم. همین حرف بهانه درگیری بین ما شد و در آن درگیری شوهرم به آشپزخانه رفت و یک چاقو برداشت. وقتی چاقو را در دستش دیدم سعی کردم آن را بگیرم، اما او بار دیگر به آشپزخانه رفت و دوباره چاقویی دیگر برداشت. او این کار را سه بار انجام داد و من هر بار به زور چاقو را از دستش گرفتم تا اینکه آخرین بار یک ضربه به من زد که بیهوش شدم.

بعد از آن متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد تا اینکه در بیمارستان به هوش آمدم و فهمیدم شوهرم به خاطر ضربات چاقو کشته شده‌است.»

بعد از این توضیحات، پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کرد بعضی ضربات وارده به بدن مقتول ناشی از خودزنی بوده‌است. همچنین در شاخه دیگری از تحقیقات بود که مأموران چند نامه دستنویس از مهندس جوان کشف کردند که در آن او از همسرش خداحافظی کرده‌ بود و گفته بود قصد خودکشی دارد.

با به دست آمدن این فرضیات، اما خانواده مرد جوان اصرار داشتند عروس‌شان قاتل است و قصد گمراه کردن پلیس را دارد.

به این ترتیب پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و در نوبت رسیدگی روی میز هیئت قضایی یکی از شعبات آن قرار گرفت.

ابتدای جلسه اولیای‌دم درخواست قصاص کردند. در ادامه زن جوان با انکار قتل عمد در دفاع از خود گفت: «قبول دارم من و شوهرم در ۹ سال زندگی مشترک همیشه با هم اختلاف داشتیم و بار‌ها با هم درگیر شده‌بودیم، اما هیچ وقت راضی به مرگش نبودم.

شب حادثه او با چاقو به من حمله کرد و می‌خواست مرا بکشد، اما همین که زخمی شدم، مرا رها کرد. خیلی تلاش کردم چاقو را از دستش بگیرم، اما نشد و او خودزنی کرد.

بی‌گناهم و از همان موقع که بازداشت شدم، گفتم بی‌دلیل دستگیر شده‌ام.»

در پایان هیئت قضایی جهت صدور رأی وارد شور شد.