ادعای پولتیکو درباره جزئیات پیشنهاد اتحادیه اروپا در مذاکرات وین

در حالی که هنوز هیچ یک از طرفین مذاکرات احیای برجام درباره جزئیات این مذاکرات اطلاعاتی منتشر کرده اند، نشریه پولتیکو در گزارشی مدعی شد …