ارائه «50 روش مدیریت سیستم فروش» در نمایشگاه کتاب

محمدحسین منوری درباره جدیدترین آثار در دست انتشار خود به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: کتاب “50 روش مدیریت سیستم فروش» با ترجمه یحیی علوی و فرزانه شوقی از آثاری است که به زودی منتشر می‌شود. علوی از جمله استادانی است که در این زمینه سمینارها و همایش‌های مختلفی داشته و ترجمه این کتاب از این لحاظ توسط یک متخصص انجام شده است.

وی با اشاره به چاپ کتاب دیگری با عنوان “وجه عرفان» افزود: این کتاب که مشتمل بر 852 صفحه است توسط اکرم السادات ساکت گردآوری شده و به بررسی رساله‌های عرفانی پرداخته و یکی از آثار متمایز منتشر شده درباره کتاب‌های عرفانی است. همچنین طرح مباحث فلسفی درباره عرفان نیز یکی دیگر از موضوعات اصلی این کتاب است.

این ناشر در ادامه از عرضه کتاب “درسنامه مطالعات رسانه‌ای» نوشته غلامرضا آذری در نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت: نویسنده برای ترجمه این اثر که کاری از “جان پرایس» یکی از صاحب‌نظران این عرصه است، سال‌ها زحمت کشیده و یکی از آثار متفاوت نشر علوم در بخش رسانه است.

به گفته منوری، کتاب لینوکس نوشته مجید داوری دولت آبادی نیز یکی دیگر از آثاری است که در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود. در این کتاب اطلاعات مورد نیاز درباره راهکارهای جلوگیری از هک شدن و افزایش امنیت سیستم شرح داده شده است.