اربعین حسینی مشق انتظار برای آمادگی در راستای ظهور حضرت حجت(عج) است

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان این که مسیر عاشقی از ورودی استان ایلام تا مرز مهران برای زائران اربعین حسینی است، گفت: اربعین حسینی مشق انتظار برای آمادگی در راستای ظهور حضرت حجت(عج) است.