اردوی تیم ملی والیبال ژاپن در ایتالیا

تیم ملی والیبال ژاپن پیش از مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا اردو می‌زند.