استاندار بوشهر: مسئولان باید حمایت موثر از سرمایه‌گذاران کنند

استاندار بوشهر با تاکید بر حمایت موثر مسئولان از سرمایه‌گذاران گفت: برای رفع بیکاری حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یک ضرورت است.