استاندار کرمان: بیش از 200 معدن غیرفعال در استان کرمان وجود دارد

استاندار کرمان با بیان اینکه بیش از 200 معدن غیرفعال در استان وجود دارد که باید مزایده آن برگزار شود، گفت: توسعه جنوب استان در گروه توجه ویژه به معادن است.