استان خراسان رضوی نیازمند احداث 2500 کلاس درس است

 مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: بیش از 2500 کلاس در استان باید احداث شود اما این امر در مهرماه سال جاری میسر نیست لذا برای فضای آموزشی مشکل داریم.