استان کرمان در آستانه جهش اقتصادی قرار دارد

کرمان – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجود تحریمها اما استان کرمان با تکیه برتوان داخلی در آستانه جهش اقتصادی قرار گرفته است.