استراحت اسکوچیچ و همکاران در رستوران سنتی/عکس

سرمربی تیم ملی و دستیارانش به صورت زمینی تهران را به مقصد اصفهان ترک کردند.