استقبال دولت موقت طالبان از بازگشت دیپلمات‌های هندی به افغانستان

وزارت خارجه دولت موقت طالبان ضمن استقبال از بازگشت دیپلمات‌های هندی به افغانستان ابراز امیدواری کرد این اقدام منجر به تحکیم روابط دو کشور شود.