اسماعیلی از موسسه فرهنگی مطبوعاتی اطلاعات بازدید کرد

وزیر ارشاد به مناسبت روز خبرنگار عصر چهارشنبه ۱۹ مرداد از موسسه فرهنگی مطبوعاتی اطلاعات بازدید کرد.