اطلاعیه جدید سازمان لیگ درباره حضور بانوان در ورزشگاه ها

با اعلام روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران، حضور بانوان در ورزشگاه منوط به ایجاد زیر ساخت‌های لازم و ایجاد امکانات مناسب و همچنین با تصمیم نهادها و دستگاه های مربوطه انجام می پذیرد.
سازمان لیگ فوتبال نیز در حال پیگیری برای حضور بانوان در ورزشگاه است و بدیهی است حضور بانوان در ورزشگاه با تایید و مجوز نهادهای مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.