اطلاعیه سازمان سنجش درباره برگزاری مجدد آزمون عملی رشته تربیت بدنی

سازمان سنجش درباره برگزاری آزمون مجدد برای افراد جامانده آزمون عملی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی اطلاعیه داد‌.