اظهارات سالیوان درباره یاوه سرایی وزارت دادگستری آمریکا علیه ایران

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه ای با اشاره به داستان سرایی مضحک وزارت دادگستری آمریکا علیه ایران، اعلام کرد که هرگونه اقدام علیه مقام های کنونی و پیشین آمریکا برای این تهران پیامدهای شدیدی به همراه خواهد داشت .