اعتبارات سال جاری شهرستان داراب نزدیک به ۱۳۲ میلیارد تومان است

داراب – فرماندار ویژه داراب گفت: مجموع اعتبارات شهرستان داراب در کمیته برنامه‌ریزی سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۱۳۲میلیون تومان است.