اعتبارات پیش بینی شده برای شفت ناچیز است

شفت- سرپرست فرمانداری شفت با اشاره به اختصاص ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به این شهرستان گفت: اعتبارات پیش بینی شده برای شفت ناچیز است.