اعتراض به مخدوش کردن سنگ قبر یک مرجع تقلید + عکس

محسن بیات زنجانی نوشت:

سنگ‌قبری که می‌شکنید و تصویری که مخدوش‌اش می‌کنید؛ خوبی‌اش این است که‌ آدم می‌فهمد تهی از استدلالید …

اعتراض به مخدوش کردن سنگ قبر یک مرجع تقلید + عکس

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۲۰