اعلام آمادگی وزارت فرهنگ برای انتقال پیکر مرحوم ابتهاج و تدفین در ایران

امیرهوشنگ ابتهاج (ه. ا.سایه) که درتیرماه 1401 به دلیل نارسایی کلیوی در بیمارستانی در شهر کلن آلمان بستری و تحت درمان قرار گرفته بود، بامداد چهارشنبه 19 مرداد در 94سالگی درگذشت.