افتتاح بزرگترین آزمایشگاه دولتی شرق استان تهران در دماوند

بزرگترین آزمایشگاه دولتی شرق استان تهران در شهرستان دماوند با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتتاح شد.