افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی در شهریورماه

مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اعمال افزایش و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور ماه انجام می‌شود.