افزایش صادرات گاز روسیه به مجارستان از طریق خط لوله ترک استریم

شرکت گازپروم روسیه روزانه 2.6 میلیون مترمکعب گاز اضافی علاوه‌بر قراردادهای قبلی از طریق خط لوله ترک استریم در ماه اوت به مجارستان ارسال می‌کند.