افزایش عرضه نفت7 کشور عضو اوپک در ماه گذشته میلادی

تولید نفت اوپک 216 هزار بشکه در روز در ماه گذشته میلادی افزایش‌یافته و به 28.896 میلیون بشکه رسیده‌است که نتیجه افزایش تولید در هفت کشور از جمله عراق است.