اف بی آی در خانه ترامپ

اگرچه دو سال از پایین آمدن او از صندلی قدرت گذشته، اما همچنان نام دونالد ترامپ در صدر تیترهای خبری رسانه‌های جهان قرار می‌گیرد و هر بار با اظهار نظر و حاشیه‌ای جدید راه خود را میان مهم‌ترین عناوین خبری روز باز می‌کند. این بار یورش اف‌بی‌آی به خانه او نام وی را در صدر خبرها نشانده است. یورشی بی‌سابقه به خانه یک رئیس جمهور سابق که تاکنون در تاریخ امریکا سابقه نداشته است.