الزامی وجود ندارد که جزئیات قرارداد سرخابی ها فاش شود


الزامی وجود ندارد که جزئیات قرارداد سرخابی ها فاش شود

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: افشای رقم قرارداد‌ها به صورت کلی الزام دارد نه جزئی. افشای متن قرارداد الزام نشده بود بلکه افشای مجموع ارقام بازیکنان و کادر فنی الزام شده بود.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: افشای رقم قرارداد‌ها به صورت کلی الزام دارد نه جزئی. افشای متن قرارداد الزام نشده بود بلکه افشای مجموع ارقام بازیکنان و کادر فنی الزام شده بود. 

او گفت: برای باشگاه داری حرفه ای باید سایر باشگاه ها به این ماجرا بپیوندند و آن زمان افشای جزئیات معنا دارد.