امروز؛ استارت مهدی قایدی با آبی‌ها

به نظر می‌رسد مهدی قایدی امروز تمرین خود را با استقلالی‌ها آغاز خواهد کرد.