امیدآفرینی در جامعه از جمله اهداف ستاد گرامیداشت هفته دولت در خراسان جنوبی است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: امیدآفرینی در جامعه از جمله اهداف ستاد گرامیداشت هفته دولت در استان است.