امیرعبداللهیان: پیام خود را از طریق اروپا به آمریکا منتقل کرده‌ایم

وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی تلفنی با همتای ترکیه‌ای گفت: ما پیام خود را از طریق اروپایی ها به امریکا منتقل کرده ایم. امیدواریم طرف امریکایی با نگاه واقع بینانه و عملگرایانه و پذیرش خواسته‌های برحق و قانونی جمهوری اسلامی ایران، زمینه برای توافق پیرامون متن نهایی را فراهم آورد.