انتقام از سلمان رشدی؛ ترامپ و پمپئو در نوبت بعدی | پاسخ تخاصم انفعال نیست

سلمان رشدی نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی که به ساحت پیامبر اسلام (ص) اهانت کرده بود پس از 34 سال گرفتار انتقام الهی شد.