انفجار در ایست بازرسی پلیس طالبان در فیض آباد افغانستان

در حادثه انفجار در یک ایست بازرسی متعلق به پلیس طالبان در شهر فیض آباد واقع در افغانستان، چند نفر کشته و زخمی شده اند.