اولین حضور آزمون در ترکیب اصلی بایرلورکوزن

مهاجم ایرانی بایرلورکوزن برای اولین بار در فصل جدید بوندس لیگا در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفت.